Papirografija je preduzeće koje se bavi proizvodnjom kompjuterskih obrazaca – tabulira za matrične štampače i trgovinom kancelarijskim priborom i papirom.
Tabulire pravimo isključivo od najkvalitetnijih samokopirajućih papira koji omogućavaju otisak i do osam kopija, dok fotokopir papire držimo od A1 do C klase.
Pošto nam približno iste prihode donose i tabuliri i fotokopirajući papiri, sledeća analiza nije reklama ni za jednu vrstu, već naš pokušaj da Vam pomognemo da najlakše odaberete koji su papiri za Vas najpovoljniji

Glavna prednost tabulira je cena štampe. Kod matričnih štampača se štampa obavlja preko trake (ribona) čiji kapacitet zavisi od njene metraže ali svakako nije manji od kapaciteta tonera kod laserskih ili inkjet štampača, dok mu je cena višestruko manja. Ako pri tome koristite tabulir sa, recimo, tri kopije, ta računica je još tri puta povoljnija.
Na primer, većina ribona ne košta preko 200 dinara, dok jedan od najkorišćenijih tonera hp 285 u kompatibilnoj verziji košta 800,00 dok je u originalu oko 5000,00 dinara i ima kapacitet za 1500 strana.
Tako dolazimo, po našim prodajnim cenama, da je prosečna cena odštampane strane uključujući papir, po listu tabulira oko 0,80 dinara, a na fotokopir papiru od 1,00 – 1,20 po listu. Takođe je na tabuliru olakšano potpisivanje jer istovremeno potpisujete sve kopije

Sa druge strane fotokopirajući papiri na laserskim štampačima daju kvalitetniju štampu i bržu pojedinačnu štampu.
Kancelarijski materijal i tonere imamo u kompletnom programu i zahvaljujući višegodišnjoj saradnji sa uvoznicima, po veoma povoljnim cenama.